Jawad

Daga wikishia

Jawad yana daga Mafi shaharar laqubban Imam Muhammad Taqiyyu (A.S) Imami na tara ga `yan Shi’a [1] ma’anarsa shi ne Mai Kyauta da Karamci. [2] an naqalto cewa Imami na tara ya kasance cikin mutanen da aka sansu da yawan kyauta, akai masa laqabi da Jawad. [3] a cewar Baqir Sharif Qarashi wanda ya mutu shekara bta 1433 h qamari, Mai binciken tarihin Muslunci cikin littafin Hayatul Al-Imam Muhammad Jawad (A.S), Imam Muhammad Taqiyyu (A.S) sakamakon yawan kyauta da Ihsani ga Mutane sai mutane suka bashi laqabin Jawad [4] karamci da kyautar Imam jawad (A.S) ya kai haddin da ya banbanta shi daga sauran Mutane ya zama mutum na daban. [5] Cikin littafin Kashaful Gumma talifin Qarni na Bakwai tare da Alqalamin Hafiz Abdul-Aziz Masanin Tarihi da Fiqihu da Hadisi kuma Mabiyin Mazhabar Hanbaliyya, ya naqalto cewa Imam Muhammad Jawad shi ne wanda aka yi masa laqabi da Jawadul A’immma. [6] haka kuma Imam Jawad (A.S) a cikin Du’a’u Tawassul an ambace shi da sunan Jawad. [7] Muhammad Husaini Isfahani Garawi wanda ya mutu shekara ta 1361 h qamari, Mawaqi sannan kuma Mujtahidi ya rerawa Imam Jawad waqa kamar haka:

هو الجواد لا الی نهایة وجوده غایة کل غای

هو الجواد بالوجود الساری وجوده مظهر جود الباری هو الجواد المحض لا لغایة فانه المبدء والنهایة

وکل ما فی الکون فیض جوده والجود کالذاتی فی وجوده

Shi ne mai kyauta da bata da qarshe* kuma kyautarsa ita ce qarshen burin dukkanin buri. Shi ne Mai kyauta da kyautarsa ta gudana ko’ina da ina* kuma kyautarsa mabayyanarsa kyautar Allah. Shi ne Mai Kyauta tsantsar kyauta ba iyaka*lallai kyautarsa itace xigon farawa da qarshe* Dukkanin abin da yake duniya daga failarsa yake* shi kyauta tana cikin zatinsa. [8]

Bayanin kula

 1. Shushtri, Ahqaq al-Haq, 1409 AH, juzu'i na 29, shafi na 7.
 2. Firouzabadi, Al-Qamoos Al-Muhait, juzu'i na 4, shafi na 341.
 3. Dhahabi, Tarikhul Islam, 1407H, juzu'i na 15, shafi na 385.
 4. Qurashi, Hayat al-Imam Muhammad al-Jawad (a.s.), 1418 AH, shafi na 23.
 5. Khanji Esfahani, Wasilatul Khadim, 1375, shafi na 253.
 6. Erbali, Kashf al-Ghumma, Dar al-Azwa, juzu'i na 3, shafi na 137.
 7. Qomi, Mufatih al-Janan, 1415H, 185.
 8. Gharavi Esfahani, Al-Anwar al-Qudsiyeh,Mausu'atul Almaref Islamiyya, shafi na 104.

Nassoshi

 • Erbali, Ali bin Isa, Kashf al-Ghumma, Beirut, Dar al-Azwa.
 • Khanji, Fazullah Roozbahan, Wasilatul Al-Khadim zuwa Al-Mukhdoom a cikin bayanin sallolin Ma’asumai goma sha huɗu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare su, Kum, Ansari, 1375.
 • Dhahabi, Tarikh al-Islam, bincike: Omar Abd al-Salam Tadmari, Beirut, Dar al-Kitab al-Arabi, 1407H.
 • Gharavi Esfahani, Mohammad Hossein, Al-Anwar Al-Qudsiyeh, Islamic Encyclopaedia Institute, Beta, Bija.
 • Firouzabadi, Muhammad bin Yaqub, Al-Qamoos Al-Muhait, Binna, Bija.
 • Qurashi, Baqer Sharif, Hayat al-Imam Muhammad al-Jawad (a.s.), Amir Publishing House, 1418H.
 • Qomi, Abbas, Mofatih al-Jannan, Beirut, Darul Malak, 1415H.