Babban shafi

Daga wikishia
Encyclopedia na mazahabar Shi'a, Majma'a Ahlul-baiti (A S) na Dunya
314 Labari / 6,997 gyara cikin Hausa

Maƙalar da aka zaba

Shi’a ɗaya ce daga ciki manyan mazhabobin addinin muslunci, kan asasin wannan mazhaba ta Shi’a Annabi (S.A.W) bisa umarnin Ubangiji ya zaɓi Hazrat Ali (A.S) a matsayin halifansa, Imamanci yana daga Asalan mazhabar Shi’a kuma yana daga abin da ya bambanta ƴan Shi’a da Ahlus-sunna, kan asasin wannan asali, Allah ne da kansa yake ayyana Imami ta hanyar Annabi (S.A.W) tare da gabatar da shi ga mutane. Bakiɗayan ƴan Shi’a in banda Zaidiyya suna kan aƙidar ganin Imami matsayin Ma’asumi, kuma Imami na ƙarshe a wurinsu shi ne Imam Mahadi mau’ud (A.F)

Full article ...

Other featured articles: Waki'ar FadakAjalul MusammaShaikh Mufid

Shin kasani ...
 • ... Ko ka san ɗakin Ka'aba kuwa da farko a ƙasa ya ke har zuwa lokacin da ƙuraishawa suka tayar da gininta suka ɗaga shi sama ta yadda mutane ba za su iya shiga ɗakin Ka'aba cikin sauki ba?
 • ...A ranar da Ibrahim ɗan Manzon Allah ya rasu, sai aka yi kusufi. Annabi (S.A.W) domin taka birki kan danganta kusufi da mutuwar ɗansa Ibrahim, ya ce: haƙiƙa rana da wata ba sa kusufi saboda mutuwar wani mutum?
Labarin da aka Shawarar


 • Gullatu «Masu Guluwi ko Gullatu wasu mutane ne da suke Allantar da Imam Ali (A.S) da ƴaƴansa ko kuma jingina musu Annabta»
 • Kyautatawa Iyaye «ko Ihsani ga iyaye, girmama mahaifi da mahaifiya da mutunta su da yin duk wani abu da zai faranta musu»
 • Rahamatan Lil Alamin «Rahamatan Lil Alamin, (Larabci رحمة للعالمين)Rahama ga dukkanin halittun duniya ɗaya daga cikin laƙubban Hazrat Muhammad Bn Abdullah (S.A.W),»
 • Gazwa «Gazwa, suna ne na yaƙe-yaƙe da Annabi (S.A.W) ya halarta, a aksarin masadir na tarihi an bayyana cewa Annabi (S.A.W) ya je yaƙi guda 26 zuwa 27, sannan tsakanin wannan adadi kaɗai guda tara ne aka gwabza yaƙi,»
 • Ziyartar Mara Lafiya «, ko dubiya, tana daga cikin ladubban muslunci da bayani kansu ya zo cikin hadisai, kuma ana ƙidayata cikin mafi falalar kyawawan ayyuka»
 • Harisatu Bn Nu'uman «Ziyarar Imam Husaini (A.S) Harisatu Bn Nu’uman wanda ya rasu shekara ta 50 h ƙamari, ya kasance ɗaya daga cikin Sahabban Annabi (S.A.W) da yaje yaƙe-yaƙen Badar, Uhudu, Hunaini da kuma yaƙe-yaƙen da Imam Ali (A.S) ya yi»
 • Mayen Mutuwa «Mayen Mutuwa, (Larabci سكرة الموت)suna ne da ake amfani da shi kan wahalhalun da tsanani wanda mai shashshaƙar mutuwa yake fuskanta lokacin da za a cire ransa »
 • Hamidat «Hamidat, suna ne da ake amfani da shi kan surorin Fatiha, Kahaf, Sab’i, da Faɗir, dukkaninsu surori ne da suka fara da kalmar Alhamdulillahi»
 • Hayyu ala Kairil Amal «daya daga cikin juzu’an kiran sallahh da Ikama da yake da ma’anar ku gaggauta ku taho zuwa ga mafi alherin aiki»
Babban Rukuni
Category Beliefs‎ not found
Category Culture‎ not found
Category Geography‎ not found
Category History‎ not found
Category People‎ not found
Category Politics‎ not found
Category Religion‎ not found
Category Sciences‎ not found
Category Works‎ not found